Andreas Nilsson


Jag heter Andreas Nilsson och är en hängiven konditionsidrottare. Konditionsidrottare just därför att jag uppskattar att växla mellan löpning, cykling och simning; grenarna var för sig men framför allt sammansatt i triathlon. Under ett år blir det några stadslopp på 5 eller 10 km, någon halvmara och några triathlon.

Jag är diplomerad löpcoach (via Konditionsidrott) och fördjupar mig fortlöpande i fysiologi och idrottsmedicin. Nu senast läste jag Idrottsfysiologi 7.5 hp (vid Linnéuniversitetet). Främst arbetar jag med träningsprogram för löpare, med löpanalyser, konditionstester och instruktion av löpteknik. Jag skriver också träningsprogram för swimrun och även för triathlon.

Med Nilssons Löpning vill jag fokusera på dig som individ och dina erfarenheter och mål. Därför anpassar jag alla träningsupplägg efter kundens förutsättning och framför allt efter de specifika önskemålen. Det finns olika vägar för utveckling och tillsammans  hittar vi din väg!


Förutom löpcoach är jag också leg sjuksköterska, specialiserad i anestesisjukvård och jobbar då kliniskt som anestesisjuksköterska. Jag är också medicine doktor inom anestesiologi och forskar på metoder och läkemedelsval för avslappning och smärtlindring. Därtill arbetar jag som adjungerad lektor på Medicinska fakulteten, Linköpings universitet, med utbildning. Med utgångspunkt i min vardag så föreläser jag regelbundet om metoder för ändamålsenlig sedering och smärtlindring vid undersökningar och behandlingar. Framför allt har jag arbetat med metoder för sedering som styrs av patienten själv, patientstyrd procedursedering.